Odborní poradci

Luboš Machačko

Absolvent Institutu restaurování a konzervačních technik Litomyšl o.p.s. v oboru „Restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita“ a Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě v oboru „Restaurování závěsného obrazu a deskové malby“.

 Ve své praxi se zabývám restaurátorskými průzkumy a restaurováním památkových objektů, zejména nástěnných maleb a historických omítek.

V současné době působím na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice, kde se podílím na řešení vědeckých a výzkumných projektů zaměřených především na problematiku anorganických porézních materiálů. Patřím k propagátorům tradičních stavebních materiálů a tradičních stavebních postupů v péči o historické objekty a jejich návratu do současné praxe.

Moje projekty:
Dokumentace drobných památek, historických objektů lokálního významu nebo krajinných prvků

 

David Hloupý

Již během mého studia na střední škole jsem se velmi zajímal o historii a jiné humanitní vědy, a proto jsem vystudoval bakalářský obor „Humanistika“ na Západočeské univerzitě v Plzni, který se zaměřuje na studium dějin filosofie a historie. Později jsem se zaměřil na dějiny umění, zejména na kinematografii a na studium historie z moderní perspektivy, například na dějiny propagandy. Po dokončení bakalářského studia jsem začal studovat obor „Orální historie/Soudobé dějiny“ na Fakultě humanitních studií (FHS) Univerzity Karlovy, kde v současné době dokončuji magisterské studium. Praxi na poli orální historie jsem získal během svého studia na FHS, kde jsme se naučili pracovat s orálně historickou metodikou výzkumu během několika projektů, které probíhaly pod vedením naší katedry. 

Moje projekty:
50. léta 20. století v Československu

 

Zuzana Žďárská

Vystudovala jsem obory Historie, Dějiny umění a Francouzština na FF a KTF UK v Praze, ve svých diplomových pracích jsem se věnovala středověké historii a románskému sochařství ve Francii. Humanitním a uměleckohistorickým oborům jsem se věnovala již během svého studia na gymnáziu, kde jsem absolvovala kurz historie a dějin umění, zkoušku pro průvodce Prahou PIS a rovněž kurz dějin umění u agentury AHA. Dále jsem se účastnila celostátního kola Dějepisné olympiády a celostátní přehlídky prací SOČ v oboru Dějiny umění a kultury.

Zajímám se o dějiny architektury a typologii staveb, o propojení historických příběhů a událostí s uměleckými památkami a s jejich proměnami, o dějiny urbanismu i o dějinné události a příběhy lokálního až soukromého charakteru a s nimi spojené drobné památky.

Moje projekty:
Rodinné památky

 

Lukáš Černý

Jsem absolventem Střední uměleckoprůmyslové škole sv. Anežky České v Českém Krumlově v oboru „Kamenosochařství“ a vysokoškolských studií na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice v oboru „Restaurování nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury“. V rámci studia jsem se zúčastnil stáže v restaurátorských ateliérech rakouského památkového úřadu Bundesdenkmalamt.

Věnuji se jak restaurátorským aktivitám, tak volné sochařské tvorbě.

Mými vědeckými zájmy jsou: regionální umělecká historie a ochrana památek (Pošumaví, Volyňsko), dlouhodobá spolupráce s Městským muzeem ve Volyni a dále se specializuji na dějiny restaurování (první poloviny 20. století). 

Moje projekty:
Dokumentace drobných památek, historických objektů lokálního významu nebo krajinných prvků

 

Pavla Perůtková

Vystudovala jsem maturitní obor „Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky“ na SOŠ a SOU tradičních řemesel ve Velkých Opatovicích a dále jsem studovala bakalářské studium „Výtvarná umění –  Restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů“ na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli, kde v současné době dokončuji navazující magisterské studium oboru „Restaurování a konzervace děl nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury“.

Specializuji se na průzkumy a restaurování polychromovaných sochařských děl a architektonických prvků v kameni a ve štuku, podílím se na celkových obnovách historických fasád a interiérů i v oborech nástěnné malby a sgrafita. Výsledky své práce soustavně publikuji na oborových konferencích a prezentuji formou komentovaných prohlídek a vzdělávacích programů pro laickou veřejnost.

V Patrimonii připravuji exkurze do různých zajímavých památkových oblastí.

Seznam exkurzí: