Historie školy

Založení projektu: 2014-04-11
Vedoucí: Pavel Vaško

Navštěvujete školu s dlouholetou tradicí? Nebo jste absolvovali základní školu, jejímiž chodbami žáci procházeli už před mnoha desetiletími?  Pátrejte po informacích z bohaté minulosti této vzdělávací instituce, zdokumentujte zajímavé vzpomínky bývalých studentů, kteří se dnes řadí mezi pamětníky. Nahlédněte do starých školních kronik, jež vypovídají nejen o životě za branou budovy. 


přihlásit se k projektu

Bojovali v první světové válce

Založení projektu: 2014-03-15
Vedoucí: Zdeněk Bártů

V roce 2014 uplynulo již 100 let od vypuknutí první světové války. Právě toto významné jubileum je předmětem projektu "Bojovali v první světové válce". Jeho cílem  je pátrat po historii často zapomenutých, opomíjených hmotných a nehmotných památek tohoto konfliktu v naší vlasti. Téměř každá obec má nějakou připomínku první světové války a stále ještě existují mezi lidmi materiály, či informace, které stojí za to být uchovány pro budoucí generace.


přihlásit se k projektu

Ztracené cesty

Založení projektu: 2014-03-13
Vedoucí: Petr Tišl

Každou kulturní krajinu protínají cesty a cestičky propojující navzájem různé cíle – města, obce, usedlosti, rozmanité přírodní či historické objekty apod. Povětšinou se v čase mění nebo zcela zanikají menší cesty lokálního významu. Například když se vytratí důvod, kvůli němuž je lidé využívali, případně si nová výstavba či změna vlastnictví pozemků vyžaduje jejich odklonění. Ale i řadou generací udržované větší cesty mohly přestat existovat, třeba v důsledku budování nových dopravních komunikací, nebo zánikem obcí v 50. letech 20. století.


přihlásit se k projektu

50. léta 20. století v Československu

Založení projektu: 2013-06-10
Vedoucí: David Hloupý

Projekt má za cíl ze zaznamenaných osobních vzpomínek starší generace a dochovaných písemných dokumentů postupně tvořit velkou virtuální mozaiku zobrazující situaci v 50. letech 20. století v bývalém Československu. Důsledky politických a sociálních změn, které ovlivnily plno životních příběhů, mohou přispět k lepšímu poznání a pochopení tohoto přelomového složitého období našich dějin.


přihlásit se k projektu

Dokumentace menších historických objektů

Založení projektu: 2013-06-10
Vedoucí: Luboš Machačko, Lukáš Černý

Popis a dokumentace cenných či zajímavých historických objektů, drobných památek nebo krajinných prvků v kontextu s konkrétní krajinou, rodným krajem či částí obce - města.