Jak postupovat

Navigace v menu

Každý projekt je tematicky rozdělen do několika stránek. Přepínat mezi nimi můžete pomocí bočního menu, které se zobrazí vždy po otevření projektu.

Struktura projektu se u výzkumných a dokumentačních projektů liší.

Ve výzkumném projektu najdete v Popisu projektu kromě kromě základních informací také zadání úkolu a návod k jeho vypracování. V části Témata naleznete seznam aktivit, které již založili účastníci projektu, a je zde také tlačítko pro založení nové aktivity.

U dokumentačních projektů jsou v obsahu projektu pouze úvodní informace. Úlohy jsou popsané v každé z aktivit zvlášť, protože se liší v zadání nebo v návodu na své řešení. U dokumentačních projektů zakládá aktivity pouze vedoucí projektu.

Po otevření aktivity se v menu dokumentačních projektů rozbalí další dvě položky, ve kterých naleznete popis úloh k dané aktivitě a seznam katalogových karet, které v ní byly vytvořeny.

Řešení úloh

U zadání úloh vždy naleznete podrobný popis, jak je vypracovat, a shrnutí informací, které k tomu budete potřebovat. Rozsáhlejší návody najdete v seznamu manuálů pod záložkou Podklady. V návodu k úlohám je na tyto manuály odkaz, pokud jsou k jejich vypracování zapotřebí.

Vždy, když budete potřebovat pomoci se svojí výzkumnou nebo dokumentační prací, můžete se obrátit na vedoucího projektu.

Mějte také na paměti, že není nutné každou z úloh vypracovat.

Úprava aktivit a karet

Kliknutím na tlačítko Založit aktivitu nebo Založit vlastní kartu se vám otevře okno s kolonkami pro krátký text, jako je třeba název karty a textovými poli pro zadávání delšího textu. Pole fungují velice podobně jako klasické textové editory. Fungují zde i stejné základní klávesové zkratky.

Založenou aktivitu nebo kartu bude moci v budoucnu kdykoliv upravovat. Slouží k tomu ikonky ukázané níže, které se zobrazují pouze autorovi nebo jeho spolupracovníkům.

Kromě textu je možné k aktivitám a kartám nahrávat soubory z vašeho počítače, například fotky, videa nebo zvukové nahrávky. Po kliknutí na tlačítko pro vložení souborů se vám zobrazí okno, ve kterém můžete vybrat a nahrát soubory, které potřebujete.

Ke kartě nebo aktivitě můžete také přidat ostatní uživatele, se kterými spolupracujete. Lze přidat pouze ty uživatele, kteří jsou již k projektu nebo aktivitě přihlášeni.