Jak se zapojit

Registrace

Prvním krokem je pro každého zájemce o Patrimonii vytvoření jeho vlastního uživatelského profilu. S jeho pomocí se pak můžete přihlašovat do projektů a komunikovat s odbornými poradci nebo s ostatními účastníky programu. Profil si vytvoříte vyplněním registračního formuláře.

Projekty

Po přihlášení se do svého profilu si můžete vybrat z nabídky aktuálních projektů. Po kliknutí na projekt se Vám zobrazí jeho profil s podrobnými informacemi. Můžete zde také sledovat aktivity ostatních účastníků, kteří se do projektu již zapojili.

V Patrimonii existují dva typy projektů - Dokumentační a Výzkumné. 

Výzkumné projekty předpokládají dlouhodobější zaměření na stanovené téma, náročnější vědeckou práci a primární výzkum podkladů k projektu. Hodí se tak spíše pro skupiny studentů nebo pro celé třídy.

Dokumentační projekty se zaměřují na sběr informací o větším počtu objektů nebo předmětů a lze je bez problémů realizovat individuálně.

Aktivity a katalogové karty

Oba typy projektů jsou rozdílné nejen rozsahem a náročností, ale také tím, jakou mají strukturu na našich stránkách.

Výzkumný projekt obsahuje obecný popis tématu (zadání úloh), které je v něm možné řešit, a návod, jak při tom postupovat. Z navržených témat si můžete vybrat to, které vás nejvíce zajímá a začít na něm pracovat. K tomu je potřeba na začátku vytvořit projektovou aktivitu, ve které popíšete, čemu se chcete věnovat, a která vám též na stránkách poskytne prostor pro vkládání výsledků. 

V dokumentačních projektech jsou aktivity již vytvořené a lze do nich rovnou vkládat výsledky ve formě katalogových karet.

Přihlášení se k projektu

Do výzkumných projektů se můžete přidat kliknutím na tlačítko "Přihlásit se k projektu". Poté už můžete zakládat nové aktivity, nebo se k již existující aktivitě přidat pomocí tlačítka u každé aktivity.

Do dokumentačních projektů je možné se zapojit kliknutím na tlačítko "Přihlásit se" rovnou u aktivity, které se chcete věnovat. Pak můžete vytvářet vlastní katalogové karty.

Každý z projektů obsahuje podrobné informace o tom, co je jeho cílem a návody, jak v projektu postupovat. Pokud si ale nejste jisti, že se Váš záměr do projektu hodí, můžete se vždycky obrátit přímo na odborného vedoucího projektu.

Vlastní projekty

Pokud máte nápad na vlastní téma projektu, které by se do programu Patrimonia hodilo, můžete navrhnout vlastní projekt.

Další informace

Na Vaše dotazy ohledně zapojení se do programu Patrimonia vám rádi odpoví členové projektového realizačního týmu, nebo se můžete podívat na často kladené otázky. K jednotlivým projektům Vám poskytnou informace jejich odborní poradci