Navrhnout vlastní projekt

Záhlaví programu Patrimonia hlásá, že jde o studentský program. Platí to doslova - studenti jsou nejenže řešitelé úkolů v rámci konkrétních aktivit v běžících projektech a internetové stránky Patrimonie naplňují zajímavými informacemi, ale spolupodílí se na dalším vývoji celého projektu a pomocí nových návrhů na další projekty ho přizpůsobují svým představám, zájmům a možnostem týkajících se ochrany kulturního dědictví. Návrhy témat pro nové projekty a konkrétní aktivity mohou například zohledňovat regionální specifika architektury nebo lidových tradic, zajímavosti z historie kraje, ale mohou také vycházet z rodinných podnětů – zaměřit se na genealogii, migraci předků nebo tradiční řemesla předávané z pokolení na pokolení. Je na autoru/autorech konkrétního návrhu, co z odkazu předků považuje za hodné uchování, záchrany pro generace příští.

Návrhem nového projektu se do programu Patrimonia mohou zapojit i ti studenti, kterým stávající otevřené projekty ne zcela vyhovují a uvažují o tématu, které jim lépe „sedne“. Postup je jednoduchý - stačí e-mailem oslovit některého z odborných poradců nebo koordinátora programu a uvést název a stručný popis zaměření a cílů navrhovaného projektu. Po konzultacích s odbornými poradci bude vytvořen profil projektu a přidán do nabídky projektů programu Patrimonia.