Památková věda

Památková věda je moderní rozvíjející se vědní obor, jehož hlavním cílem je na jedné straně zkoumat a poznávat procesy vedoucí k chátrání a postupnému zániku hmotných památek kulturního dědictví, na druhé straně zkoumat prostředky a postupy, které by tyto procesy zastavily nebo zpomalily.

Památková věda však má mnoho dalších tváří, například výzkum historických materiálů odhalující tajemství zaniklých technologií, jejichž výsledkem byly materiály s vysokou životností a funkčností. Dále také výzkum možností moderních nano a biotechnologií pro konsolidaci narušených materiálů, výzkum metod zpevňování a ochrany architektonických objektů a konstrukcí, nebo výzkum pro prevenci škod na památkách při živelných pohromách. Při vědecké práci jsou používány moderní experimentální metody, sofistikované analytické postupy a pokročilá zařízení.

V Patrimonii se můžete naučit základům akademického bádání, vyzkoušet si vědecké postupy a podílet se na smysluplném a užitečném výzkumu. S pomocí odborníků se budete podílet na obnově památek a na jejich ochraně před další degradací. Proto se zapojte do Patrimonie, spolupracujte s našimi odborníky, a pomozte zachovat, obnovit a zhodnotit kulturní dědictví, které nám zde naši předkové přenechali. Neděláte to jen pro sebe, ale i pro budoucí generace.