Manuál 2: Průvodce poškozením památek

Příručka pro identifikaci různých typů poškození a zhodnocení jejich závažnosti do tří stupňů.

 

Kámen či zdivo

 

Praskliny

Praskliny v objektech jsou nejnebezpečnějším způsobem poškození, narušují statiku objektu a mohou zapříčinit zhroucení nebo odlomení částí objektu. Praskliny mohou být způsobeny korozí železných čepů ve spoji kamene, způsobem osazení bloku kamene, jeho přirozenou degradací, skrytými vadami v kameni, vodou a mrazovými cykly nebo krystalizací vodorozpustných solí.

První stupeň poškození jsou malé praskliny, které zatím nejsou tak dlouhé nebo hluboké, aby mohly způsobit odlomení částí objektu.
Druhý stupeň poškození jsou hlubší a delší praskliny, které by mohly způsobit odlomení menších částí objektu.
Třetí stupeň jsou hluboké a dlouhé (například po celé délce objektu, nebo hluboké zkrz celý objekt), které mohou způsobot bezprostřední zhroucení objektunebo odlomení velkých částí.

1.    2. 
3. 

 

Biologické napadení

Nejčastější a základní příčinou degradace objektu. Rostliny mohou objekty poškozovat mechanicky, například tím že zarůstají póry nebo rozšířují praskliny svými kořeny, mohou zadržovat vodu a zhoršit tak poškození mrazem nebo v případě lišejníků přímo rozleptávat materiál.
 
První stupeň napadení je porost řas. 
Druhý stupeň napadení je porost lišejníků nebo mechorostů.
Třetí stupeň napadení jsou vyšší rostliny, jako tráva nebo náletové dřeviny. Všimněte si, zda je objekt pouze zarostlý, nebo zda kořeny či jiné části rostlin objekt poškozují, například tím, že rozšiřují praskliny nebo spáry.

1.    2.
3. 
 

Chybějící části

Odlomené, opadané či urezlé části objektu. Mohou chybět úplně nebo se nacházet v okolí. 

První stupeň závažnosti jsou opadané ornamenty, drobější stavební prvky či malé části soch.
Druhý stupeň jsou jasně viditelné chybějící části soch (např. ruka) či zcela chybějící menší stavební prvky.
Třetí stupeň jsou zcela chybějící větší stavební prvky a chybějící velké části soch (např. hlava).

1.    2.
3. 

 

Degradace povrchu

Degradace povrchu je prvotním znakem poškození památky, které pokračuje odpadáváním původního povrchu. Mezi nejčastější příčiny degradace zamrzání vody nebo růst krystalů soli v pórech, prasklinkách nebo jiných nerovnostech na povrchu materiálu.

První stupeň závažnosti jsou drobné stopy po zvětrávání povrchu, například mělké dírky a prohlubně v kameni.
Druhý stupeň jsou je hlubší úbytek povrchu, větší díry a odlupování větších částí kamene.
Při třetím stupni hrozí odpadnutí velkých částí původního povrchu, materiál steží drží pohromadě.

1.    2. 
3.