Lukáš Černý

odborný poradce

Obec: Volyně
Škola: FR UPCE
 
Pár slov o účastníkovi:
sem absolventem Střední uměleckoprůmyslové škole sv. Anežky České v Českém Krumlově v oboru „Kamenosochařství“ a vysokoškolských studií na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice v oboru „Restaurování nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury“. V rámci studia jsem se zúčastnil stáže v restaurátorských ateliérech rakouského památkového úřadu Bundesdenkmalamt. Věnuji se jak restaurátorským aktivitám, tak volné sochařské tvorbě. Mými vědeckými zájmy jsou: regionální umělecká historie a ochrana památek (Pošumaví, Volyňsko), dlouhodobá spolupráce s Městským muzeem ve Volyni a dále se specializuji na dějiny restaurování (první poloviny 20. století).

Projekty kterých účastním: