Zdeněk Bártů

odborný poradce

Obec: Telč
Škola: Gymnázium Otokara Březiny
 
Pár slov o účastníkovi:
Vystudoval jsem Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích obor ruský jazyk- historie – latinský jazyk . Od roku 1994 působím jako učitel na Gymnáziu O. Březiny v Telči, kde učím především latinu a dějepis. Kromě obligátní pedagogické práce se zajímám o různé projekty a akce zaměřené na historii. V poslední době jsem například vedl mezinárodní projekt zaměřený na kulturní odkaz památek UNESCO v rámci mezinárodního programu COMENIUS za účasti partnerů z Německa, Maďarska a Španělska. Jako správný lokální patriot jsem i zájemcem o regionální historii, sběratelem „telčensií“ a dlouholetým filokartistou. I to byl důvod proč jsem se rozhodnul zapojit se od projektu PATRIMONIA. V tomto projektu vidím zajímavý potenciál zachytit mizející historii našeho kraje, regionu a v postatě celé země.

Projekty kterých účastním: