Zastřešující projekt

Studentský vědecký program Patrimonia je součástí projektu „Popularizace výzkumu a vývoje v oblasti péče o kulturní dědictví“ realizovaného Ústavem teoretické a aplikované mechaniky AV ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Jeho cílem je přiblížit laikům i odborníkům rozvíjející se obor Památkové vědy pomocí interaktivní popularizace, tedy zapojením veřejnosti přímo do vědecké činnosti, nabízením stáží, pořádáním přednášek a seminářů či výrobou populárně naučných materiálů.