Nový projekt Patrimonia chce studentům přiblížit krásy kulturního dědictví

11.11.2013 /

Jak nenechat zaniknout zajímavé kulturní památky v České republice? Jak vyvolat v mladé generaci zájem o studium historie? I s těmito cíli byl spuštěn studentský vědecký program Patrimonia, jenž je součástí projektu „Popularizace výzkumu a vývoje v oblasti péče o kulturní dědictví“ realizovaného Ústavem teoretické a aplikované mechaniky AV ČR.

„Projekt Patromonia nabízí studentům středních škol a gymnázií možnost aktivně poznávat a dokumentovat naše kulturní dědictví, a to prostřednictvím zpracování vlastních projektů na nejrůznější témata. Cílem však nejsou známé památky, které jsou již v péči odborníků, jako například hrady, zámky či kostely, nýbrž ty, které chátrají a upadají v zapomnění nebo mají spíše soukromý charakter a jsou upomínkou na některého z vlastních předků. Tyto méně okázalé, nenápadné a často opomíjené památky mohou mít přitom nezanedbatelnou hodnotu pro region, město, obec nebo jen vaši rodinu,“ vysvětluje záměr projektu Ing. Viktor Kratochvíl z Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR (ÚTAM AV ČR) a manažer projektu Patrimonia.

Studenti se tak mohou zaměřit například na menší historické stavby lokálního významu, různé staré předměty, které lidé uchovávají spíše z úcty k již nežijícím předkům než pro jejich nominální hodnotu. Důležité však je i nehmotné dědictví – vzpomínky starších lidí na život před několika desítkami let a na vyprávění jejich rodičů a prarodičů o dobách ještě dávnějších. V rámci projektu Patrimonia budou ke zpracování připravena následující zajímavé témata:

50. léta 20. století v Československu – zaznamenávání osobních vzpomínek pamětníků, například starších příbuzných, na období znárodňování, kolektivizace a nástupu komunistické vlády po roce 1948.

Rodinné památky – objekty zájmu jsou zde různé předměty, které se dědí z generace na generaci a jsou upomínkou na některého z vlastních předků. Pro členy rodiny často není tou největší hodnotou věk takových drobných památek, ale právě souvislosti a příběhy, které se k nim vážou.

Dokumentace drobných památek, historických objektů lokálního významu nebo krajinných prvků  – zaměřen na zmapování historicky zajímavých malých stavebních objektů ve vlastním okolí. Ve spolupráci s vědci jde zde možnost nejen lokalizovat a popsat různé malé sakrální památky, jako jsou boží muka, kříže, kapličky, smírčí kameny nebo různá stavení s prvky lidové architektury, ale také pátrat po dochovaných informacích o tom, kdo, kdy, případně při jaké příležitosti je postavil.  

Městská opevnění – určen pro ty, kteří se chtějí ponořit do hlubin dávnější historie a věnovat se těm nejmonumentálnějším stavbám našich středověkých měst. Toto téma je vhodné pro menší týmy, jejichž úkolem je ve spolupráci s vědci nejen zmapovat současný stav městských hradeb a dohledat informace o jejich historii, ale také prozkoumat složení a fyzikální vlastnosti původního stavebního materiálu. Je to možnost naučit se některým analytickým výzkumným metodám a nahlédnout do moderně vybavených vědeckých laboratoří.

„Tato čtyři hlavní témata však nebudou jediným obsahem projektu Patrimonia. Samozřejmě počítáme s tematickým rozšířením, a to i na popud vlastních návrhů z řad samotných studentů. Při zpracování každého projektu budou všem účastníkům k dispozici i odborní poradci, kteří studenty nasměrují a zároveň zajistí, aby výsledná práce měla skutečnou výpovědní hodnotu“ dodává Viktor Kratochvíl.

Tým projektu Patrimonia již nyní přichází s těmito dalšími inspirativními tématy ke zpracování:  

100 let od první světové války - zdokumentování vzpomínek prarodičů, pra-prarodičů a jiných pamětníků nejen z vlastní rodiny na jejich otce a dědy, kteří bojovali v první světové válce. Mapování osudů legionářů i českých vojáků rakousko-uherské armády. Pátrání po dopadech prvního celosvětového válečného konfliktu na civilní život předků. Dokumentace památníků na první světovou válku a jejich lokalizace na interaktivní mapě ČR.

 

 

!;